Publicaties

Interview JA-Magazine

Interview over transparante tarieven in de jeugdzorg, juni 2023.

politiek sensitief aan de slag

Balanceren naar draagvlak, samenwerking en besluitvorming. Uitgeverij Boom, 2022.

Niet alle appverkeer hoeft openbaar

Samenwerken en besturen vereisen een formeel en een informeel gedeelte. Artikel Binnenlands Bestuur, maart 2023

Interview Binnenlands Bestuur

Politieke sensitviteit is permanent balanceren, april 2022.

Interview Nederlands Dagblad

Politieke sensitiviteit schiet vooral te kort als mensen te weinig oog hebben voor andermans belangen.

Hoe verder?

Reflecties bij de transformatie van het sociaal domein. Twaalf interviews met hoofdrolspelers, 2018.